เด็กที่ก้าวร้าวกับเด็กที่กล้าแสดงออกมีความต่างกัน คนที่รู้จักหรือสังเกตจะดูออก 

ขอบคุณคุณยายพี่ซีครับ

ได้คุยกับ “คุณยายพี่ซี” ในลักษณะเล่าสู่กันฟังและขอคำปรึกษา ในบางครั้งก็คิดว่าเราเลี้ยงลูกไม่ถูกแนวทางหรือเปล่า แนวทางที่ว่านี้..แน่นอนไม่ใช่ ลูกเก่งหรือไม่เก่ง แต่เป็น..เค้าจะแสดงออกอย่างสมควร ถูกกาลเทศะหรือเปล่าเวลาอยู่กับเพื่อน ครูที่โรงเรียน หรือผู้ใหญ่ที่พบเจอ เค้าแสดงออกอย่างไร เพราะกับเราถึงจะเข้มงวดแค่ไหนก็ยังให้ความใกล้ชิดเหมือนเป็นเพื่อนคนนึงของเค้า

ก้าวร้าวน่าจะทำอะไรในทางเอาชนะ ส่วนกล้าแสดงออกจะทำเรื่องที่รู้สึก ที่คิด ไม่เก็บไว้แต่ในใจ

Close